Kaubakahjud

Windline käsitleb ja veab Teie kaupu äärmise hoolikusega. Paraku tuleb ette kaubakahjusid ka meie töös mille põhjuseks võib olla kauba ebapiisav pakendamine, eksimused kauba laadimistöödel, kauba kinnitamisel koormas jne.

 Juhul kui oleme Teie kaubasaadetise toimetanud kohale kahjustatuna, palume anda sellest teada viivitamatult. Käsitleme kõiki kahjujuhtumeid äärmise hoolikuse ja põhjalikkusega ning võimalikult kiiresti. 

Kahjustunud kauba vastuvõtmisel palume märkida saatelehele vastavasisuline märge isegi juhul kui eeldate, et kaubasaadetise pakendi sisu on terve. Näiteks: “kaup alusel liikunud, alumiste kastide pakend vigastatud”.
Märkuse juurde lisage oma nimi, Teie ettevõtte nimetus, kuupäev ja allkiri ning paluge märkuse juurde ka autojuhi allkiri. Taoline kahjude kohene märkimine hõlbustab kahjumenetlust ja kindlustusettevõtte tööd. 

Windline juhindub oma tegevuses Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonist (CMR) ja Eesti Vabariigi võlaõigusseadusest mis muuhulgas piiravad vedaja vastutust. Palume Teil nendega tutvuda. 

Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR): www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13037042&replstring=33

Eesti Vabariigi võlaõigusseadus: www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13160258